PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Tanıma Çalışması

Kayıt öncesinde çocuğun zihinsel, sosyal,bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir. Yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır, ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir.

Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

Gelişim Sürecini Değerlendirme

Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir, gözlem kayıtları, oyun gözlem ve kazanım değerlendirme formları tutulur. Değerlendirme sonuçları “ Bireysel Gelişim Raporu “ olarak her dönem içinde 2 kez aileye iletilir.

Yıl Sonu Değerlendirmesi

Çocuğun gelişimi yıl sonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

Anne - Baba Eğitimi

Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda detek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla tanınmış iletişim uzmanları tarafından verilen seminerlere ücretsiz katılabilirler.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için çok işlevli bir iletişim platformu olan “ Öğrenci Takip Sistemimiz “ aşağıdaki amaçlar için kullanılır.

  • Yabancı dil çalışmalarının paylaşılması
  • Öğrencilerin “ Bireysel Gelişim Raporlarının “ takibi
  • Rehberlik çalışmalarının takibi
  • Rehberlik bültenlerinin veliler ile paylaşılması
  • Yemek listelerinin paylaşılması
  • Ödeme ve Finans bilgilerinin takibi