Verimli ders çalışma yöntemi

Çocukların okula yeni başladıklarında ders çalışma alışkanlıklarını kazanabilmeleri için öğretmenlerin olduğu kadar ailelerinde desteği ve yönlendirmesi gereklidir. İlk başlarda ev çalışmaları yaparken zaman zaman yanlarında bulunmak gerekliyken, daha sonra gereksinim duydukça yetişkinlere danışmaları yeterli olmaktadır. Eğer bu dönemde gereksinimlere uygun davranılırsa, çocuklar da aileler de doğal bir süreç içinde yeni beceriler ve alışkanlıklar kazanabilirler.
Etkili öğrenmenin ön koşulu, öncelikle bireyin zamanını planlayabilmeyi öğrenmesidir. Öğrenmenin temelinde yer alan verimli ders çalışma alışkanlıklarının kazanılmasıyla öğrencilerin okulla ilgili olumlu tutumlar geliştirdikleri görülmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALIDIR?
Çocuğunuza ev çalışmaları ile ilgili verebileceğiniz en önemli destek öncelikle onun için uygun bir çalışma ortamı yaratmak olacaktır.
1. Çalışma ortamı mümkün olduğunca sade ve düzenli olmalıdır.
2. Çalışma ortamının kişinin fiziksel olarak rahat edebileceği (yeterli ısı, ışığa sahip) bir ortam olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çalışma ortamında dikkati dağıtacak poster, ses ve diğer uyarıcıların mümkün olduğunca az olması verimliliği artıracaktır.
3. Çalışma ortamında çoğu zaman ihtiyaç olabilecek materyaller bulunması yarar sağlar.

PROGRAMLARI NASIL OLMALIDIR?
- Değişebilirliğe açık
- Kendi çalışma stiline yönelik
- Uygulanabilir ve yazılı

NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Verimli ders çalışma ortamının yaratılmasında, ailelere düşen sorumluluklar şöyle özetlenebilir..
1. İlk olarak, uygun bir çalışma ortamı için fiziksel koşulların sağlanması için çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz.
2. Hazırladığı çalışma programı üzerinde çocuğunuzla konuşarak, amaçlarını belirlemesine, bu amaçlara ulaşmak için neler yapması gerektiğine ve çalışılacak konulara karar vermesine, yapılacakları önem ve zorluk sırasına göre sıralamasına, her ders ve konu için gerekli zamanı tahmin etmesine yardımcı olabilirsiniz.
3. Ders çalışma alışkanlığı kazanmakta zorlanan öğrenciler için ders çalışma sürelerinin kısa ve periyotlar halinde düzenlenmesine dikkat edebilirsiniz.
4. Çocuğunuzun ev çalışmasını düzenli ve doğru yapıp yapmadığını gözden geçirirken onu; kendi başına eksiklerini, yanlışlarını görmesi, kontrol etmesi için cesaretlendirebilirsiniz.
5. Çocuğunuzun eve geliş saatinden sonra ona bir dinlenme zamanı tanımalısınız. Daha sonra ona olan güveninizi ve ev çalışmasının başında oturmasını takdir ettiğinizi ifade ederek, ev çalışması sorumluluğunu kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.
6. Çocuğunuzun yapabildiklerine ve başarılarına dikkatinizi yoğunlaştırmayı unutmamalısınız. Motive edici cümleler ile çocuğunuzu yüreklendirebilirsiniz.
7. Çocuğunuzdan eksiksiz bir ev çalışması istemek yerine, eksiklerini tamamlaması ve bunun için çocuğunuzun çabasının daha önemli olduğunu vurgulayabilirsiniz.
8. Çocuklarınız ile çalışma programı yaparken hafta içi ve hafta sonu gidilecek yerleri, etkinliklerinizi, yemek ve organizasyon zamanlarınızı çocuklarınızla birlikte planlayabilirsiniz.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ