YÖNETİM KURULU

Kamil Siviş

Ömer Şahan

Talih Siviş

Ersin eser

Okul müdürü

Bahadır köprülü

Müdür yardımcıları

M. Başak özlük

Alp Kurteşi